Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 28

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
16.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
24.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Byt č.1-A, na 2.posch. vchod č.6, polyfunkčný komplex Junior or.č. 6, s.č. 5031 k.ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o dražbe
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
16.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
02.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Komunitné centrum Poprad-Matejovce - Prístupová komunikácia a parkovisko, verejné osvetlenie.
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústného pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
13.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
01.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
PJB, s.r.o., Lúčna 2324/2, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
13.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
01.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Popnet Communication s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
13.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
01.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
ProAcc, s.r.o., Popradskej brigády 745/22, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
13.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
01.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zdenko Luščik, Ústecko-Orlická 2344/3, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
13.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
01.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Ľudmila Pospíšilová, Partizánska 697/69, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
12.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
28.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Marianna Danková, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
12.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
28.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Orchidea, Štefánikova 878/31, Poprad
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústného pojednávania verejnou vyhláškou
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
12.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
28.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Umiestnenie stavby - Cyklistický chodník Spišská Teplica - Poprad
Anotácia dokumentu:
Územné rozhodnutie
«123»