Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 207

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
FE12
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
18.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
81456/5615/2023
Názov dokumentu:
Podiel priestoru na spoločných častiach domu
Anotácia dokumentu:
Upovedomenie o zrušení dražby
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
TS12
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
11.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
81014/4942/2023
Názov dokumentu:
SO Preložka vodovodu,k. ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Územné rozhodnutie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
AS27
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
11.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
81591/2476/2023
Názov dokumentu:
Stanislav Mišenda, Allendeho 2756/32, Poprad
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
AS27
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
11.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
81541/2476/2023
Názov dokumentu:
Dušan Škyrta, Banícka 800/29, Poprad
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
26.09.2023
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
03.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
80317/9222/2023
Názov dokumentu:
Konanie KN-C 3226/3 v k.ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
25.09.2023
Registratúrna značka:
AL1
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
31.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
81104/9187/2023
Názov dokumentu:
Vakcinácia líšok proti besnote
Anotácia dokumentu:
Orálna vakcinácia líšok proti besnote jesenná kampaň 2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
25.09.2023
Registratúrna značka:
AS27
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
10.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
81437/1117/2023
Názov dokumentu:
Ján Michalík,1. mája 229/16, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
25.09.2023
Registratúrna značka:
AS27
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
10.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
81435/1117/2023
Názov dokumentu:
Alojz Juřena,29. augusta 170/53,058 01 PP
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
25.09.2023
Registratúrna značka:
AS27
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
10.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
81433/1117/2023
Názov dokumentu:
Jaroslav Lacuš,Letná 3374/29, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené od:
25.09.2023
Registratúrna značka:
AS27
Autor dokumentov:
Mesto Poprad (OVM)
Zverejnené do:
10.10.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
81264/6941/2023
Názov dokumentu:
Mária Korenková, Allendeho 2723/76, Poprad
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o doručení písomnosti