Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 35

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
02.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Umiestnenie stavby Apartmánový dom s priestorom na prevádzku v k.ú. Poprad
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústného pojednávania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
02.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Štefan Konečný, 059 91 Veľký Slavkov
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
02.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vladislav Migel, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
02.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obnova bytového domu Litava na ul. Ústecko - Orlická 3299/24 v Poprade
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
14.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
29.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Tomáš Dobrovič, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
14.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
28.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prenájom pozemku v k.ú. Poprad o výmere 25 m2 za účelom jeho užívania ako parkovacích miest
Anotácia dokumentu:
Prenájom pozemku v k.ú. Poprad
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
13.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
13.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prerokovanie návrhu zmeny a doplnku ÚPN - mesta Poprad č. 84/2019
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí prerokovania návrhu zmeny a doplnku ÚPN - mesta Poprad č. 84/2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
13.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
28.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
TRACOMF, s.r.o., Okružná 782/36, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
13.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
28.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
PopNet, s.r.o., Podjavorinskej 3375/20, 058 01 Poprad
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poprad
Zverejnené od:
08.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poprad
Zverejnené do:
25.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zmena nedokončenej stavby II/534 Poprad - Starý Smokovec
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie
«1234»