Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 8

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nová Polhora
Zverejnené od:
14.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nová Polhora
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN č.5 - organizácia miestneho referenda
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nová Polhora
Zverejnené od:
14.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nová Polhora
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prog. rozpočet obce na roky 2021-2023 - príjmy
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nová Polhora
Zverejnené od:
14.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nová Polhora
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prog. rozpočet obce na roky 2021-2023 - výdavky
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nová Polhora
Zverejnené od:
14.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nová Polhora
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Programový rozpočet obce na roky 2021-2023
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nová Polhora
Zverejnené od:
14.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nová Polhora
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN č.6 - činnosti, ktorých vykonáv. je zakázané
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nová Polhora
Zverejnené od:
14.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nová Polhora
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN č.4 - čas predaja v obchode, prevádzky služieb
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nová Polhora
Zverejnené od:
14.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nová Polhora
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
VZN č.3 - ochrana verejnej zelene, udrž. čistoty
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nová Polhora
Zverejnené od:
20.10.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nová Polhora
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Anotácia dokumentu:
«1»