Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 16

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
29.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
13.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 1969-2023
Anotácia dokumentu:
zverejnenie návrhu rozhodnutia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
29.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
13.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 2313-2023
Anotácia dokumentu:
upovedomenie o začatí správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
29.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
13.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 1928-2023
Anotácia dokumentu:
zverejnenie návrhu rozhodnutia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
23.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
07.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 1970-2023
Anotácia dokumentu:
zverejnenie návrhu rozhodnutia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
23.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
07.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 1949-2023
Anotácia dokumentu:
zverejnenie návrhu rozhodnutia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
22.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
06.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 2230-2023
Anotácia dokumentu:
zverejnenie začiatku správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
22.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
06.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 1706-2023
Anotácia dokumentu:
zverejnenie rozhodnutia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
22.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
06.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 1293-2023
Anotácia dokumentu:
ukončenie správneho konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
17.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
01.06.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 1617-2023
Anotácia dokumentu:
vydanie rozhodnutia
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené od:
16.05.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Zverejnené do:
31.05.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
UJD SR 1928-2023
Anotácia dokumentu:
prerušenie správneho konania
«12»