Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Pezinok
Zverejnené od:
01.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Pezinok
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
test
Anotácia dokumentu:
test
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Pezinok
Zverejnené od:
01.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Pezinok
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
test3
Anotácia dokumentu:
popis3
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Pezinok
Zverejnené od:
28.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Pezinok
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET TEST
Anotácia dokumentu:
CUET TEST
«1»