Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 5

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
21.06.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zv
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
23.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
07.05.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie - Záhradná chatka s prístreškom
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
21.04.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
26.04.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Program mestského zastupiteľstva v Poltári
Anotácia dokumentu:
Program MsZ v Poltári konaného 26.04.2021
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
22.02.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh programu mestského zastupiteľstva
Anotácia dokumentu:
Návrh programu mestského zastupiteľstva konaného dňa 25.02.2021
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár
Zverejnené od:
30.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
«1»