Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 4

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
14.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Poltár
Zverejnené do:
28.01.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie - Kanalizácia a ČOV - časť Zelené
Anotácia dokumentu:
SO 01 Splašková kanalizácia a SO 02 Čistiareň odpadových vôd, časť Zelené
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
14.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Poltár
Zverejnené do:
28.01.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
rozhodnutie - kanalizácia a ČOV - Slaná Lehota
Anotácia dokumentu:
SO 01 splašková kanalizácia a SO 02 čistiareň odpadových vôd, časť Slaná Lehota
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
24.11.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Poltár
Zverejnené do:
31.03.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Informácie k téme CITES a Brexit
Anotácia dokumentu:
Zmeny pre držiteľov exemplárov - informácia určená širokej verejnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár
Zverejnené od:
30.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Anotácia dokumentu:
«1»