Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 11

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Lučenec
Zverejnené do:
15.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí konania - revír Petrovec
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí konania a výzva na vyjadrenie sa k podkladom pre vydanie rozhodnutia - poľovný revír Petrovec
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
15.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh rozpočtu na roky 2022-2023-2024
Anotácia dokumentu:
Návrh rozpočtu na roky 2022-2023-2024
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
01.12.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
15.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh plánu kontrolnej čin. HK na 1. polrok 2022
Anotácia dokumentu:
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2022
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
29.11.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Poltár
Zverejnené do:
13.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Predĺženie lehoty - kanalizácia, ulica Továrenská
Anotácia dokumentu:
Predĺženie lehoty na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu „Kanalizácia mesta Poltár, ulica Továrenská“ (vetvy verejnej kanalizácie C1 a C2)“
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
28.11.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
03.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh programu mestského zastupiteľstva
Anotácia dokumentu:
Návrh programu mestského zastupiteľstva zvolaného na 03.12.2021
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
23.11.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
07.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zrušenie TP - Simona Radič Kananlošová 1993
Anotácia dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu § 7 ods. 1 písm f) - Simona Radič Kananlošová 1993
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
22.11.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
06.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zrušenie TP § 7 ods. 1 písm f) - Renáta Kollárová
Anotácia dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu § 7 ods. 1 písm f) - Renáta Kollárová 1978
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
22.11.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
06.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zrušenie TP § 7 ods. 1 písm f) Ján Štefančík 1946
Anotácia dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu § 7 ods. 1 písm f) - Ján Štefančík 1946
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
22.11.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
06.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zrušenie TP § 7 ods. 1 písm f) Ján Štefančík 1986
Anotácia dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu § 7 ods. 1 písm f) - Ján Štefančík 1986
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené od:
22.11.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Poltár (OVM)
Zverejnené do:
06.12.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zrušenie TP § 7 ods. 1 písm f) - Miroslav Brťka
Anotácia dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu § 7 ods. 1 písm f) - Miroslav Brťka 1974
«12»