Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 1606

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
18.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-566-2023/4998
Názov dokumentu:
oznámenie
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 31.1.2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
31.01.2023
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
17.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-566-2023/4823
Názov dokumentu:
Oznámenie
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 30.1.2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
30.01.2023
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
14.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.2-7090-2023/2005
Názov dokumentu:
Stavebné povolenie
Anotácia dokumentu:
SSD a.s. vz ENData s.r.o. " 14607 Prievidza-Staré mesto-zahustenie TS átrium Vlčie Kúty SW"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
27.01.2023
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
14.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-566-2023/4256
Názov dokumentu:
Oznámenie
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 27.1.2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
27.01.2023
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
11.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.4.2-6388-2023/2902
Názov dokumentu:
Rozhodnutie
Anotácia dokumentu:
Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s., F2BTS 1965BB Prievidza
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
27.01.2023
Registratúrna značka:
VQ1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
10.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.1-642-2023/4175
Názov dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu-Čiko Martin
Anotácia dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu-Čiko Martin
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
27.01.2023
Registratúrna značka:
VQ1
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
10.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.1-642-2023/4166
Názov dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu-Malinová Martina
Anotácia dokumentu:
Zrušenie trvalého pobytu-Malinová Martina
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
26.01.2023
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené do:
13.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-566-2023/4146
Názov dokumentu:
Oznámenie
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielok občanov s TP mesto Prievidza 26.1.2023
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
26.01.2023
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Mesto Nováky (OVM)
Zverejnené do:
10.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-1099-2023/3813
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie "Revitalizácia Čerešňového sadu v Prievidzi"
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Prievidza (OVM)
Zverejnené od:
26.01.2023
Registratúrna značka:
AG2
Autor dokumentov:
Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica
Zverejnené do:
09.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
2.0-1099-2023/3787
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Vladimír Polák