Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 6

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
05.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
03.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
POH ŽSK naroky 2016-2020
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
03.10.2018
Registratúrna značka:
SU-1295/2018
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
18.10.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
24.09.2018
Registratúrna značka:
SU - 382/1/2018
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
23.10.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
11.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Volebné okrsky
Anotácia dokumentu:
Volebné okrsky - počet
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
28.08.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
26.10.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
01.08.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku po
Anotácia dokumentu:
«1»