Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 6

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
20.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
16.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Výberové konanie - riaditeľ/ka ZŠ Turany
Anotácia dokumentu:
Vyhlásenie 2. kola výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky ZŠ Turany
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
16.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
31.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - Mgr. Štefan RICHVALSKÝ
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
16.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
31.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky - p. Lýdia ROTH
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
09.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
24.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Verejná vyhláška - Odvolanie sa k rozhodnutiu SÚ-473/PK/2019
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
11.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Volebné okrsky
Anotácia dokumentu:
Volebné okrsky - počet
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
01.08.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku po
Anotácia dokumentu:
«1»