Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 7

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
14.08.2018
Registratúrna značka:
SU-382/1/2018
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
28.08.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie-verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o podaní odvolania k IBV Vrútky - Kopanica
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
13.08.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
27.08.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zasielky
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
10.08.2018
Registratúrna značka:
SU-1608/17-18
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
08.09.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh ÚPN Mesta Turany
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
10.08.2018
Registratúrna značka:
SU-1608/17-18
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
08.09.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o prerokovaní NÚP Mesta Turany
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
09.08.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
23.08.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zasielky
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
08.08.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
22.08.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Turany
Zverejnené od:
01.08.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Turany
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku po
Anotácia dokumentu:
«1»