Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 28

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
22.02.2019
Registratúrna značka:
EI54
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
28.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Informácie o úrovni vytriedenia KO
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
22.02.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
12.03.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
21.02.2019
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
28.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Správne konanie - výrub drevín
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
21.02.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
11.03.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
21.02.2019
Registratúrna značka:
VA62
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
25.05.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Určenie volebné okrskov a volebných miestností
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
21.02.2019
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
28.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Správne konanie - výrub drevín
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
20.02.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
10.03.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
20.02.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
07.03.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
19.02.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
05.03.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
19.02.2019
Registratúrna značka:
VN1
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
05.03.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
«123»