Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 34

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
03.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
22.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Správne konania - výrub drevín
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
15.11.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
30.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
14.11.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
02.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
14.11.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
29.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
14.11.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
29.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Dražba hnuteľnej veci
Anotácia dokumentu:
Oznámenie termínu prvej dražby hnuteľnej veci a najnižšieho podania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
13.11.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
28.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
13.11.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
01.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
13.11.2019
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
20.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Správne konanie
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
11.11.2019
Registratúrna značka:
AG2.5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
26.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomností
Anotácia dokumentu:
«1234»