Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 36

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
22.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Správne konanie
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
EB2
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
22.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Správne konanie
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
11.10.2019
Registratúrna značka:
AG2.5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
26.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomností
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
11.10.2019
Registratúrna značka:
AG2.5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
26.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomností
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
11.10.2019
Registratúrna značka:
AG2.5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
21.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomností
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
10.10.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
08.11.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
10.10.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
25.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
10.10.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
09.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
09.10.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
24.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
09.10.2019
Registratúrna značka:
EB1
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
16.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Správne konanie - výrub drevín
Anotácia dokumentu:
«1234»