Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 31

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
19.06.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
07.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
19.06.2019
Registratúrna značka:
UJ6
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
24.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zasadnutie komisie
Anotácia dokumentu:
Zasadnutie Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
19.06.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
04.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
18.06.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
17.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
18.06.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
16.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
17.06.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
02.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
17.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
02.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zrušenie TP
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
14.06.2019
Registratúrna značka:
TS1
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
01.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
14.06.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
29.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
14.06.2019
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
02.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
«1234»