Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 32

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
02.06.2020
Registratúrna značka:
AG2.5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
20.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomností
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
02.06.2020
Registratúrna značka:
AG2.5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
17.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomností
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
01.06.2020
Registratúrna značka:
AG2.5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
19.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o doručení písomností
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
01.06.2020
Registratúrna značka:
FU1
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
17.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Záverečný účet 2019
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
01.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
17.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
osobitný zreteľ
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
01.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
17.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
návrh VZN
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
01.06.2020
Registratúrna značka:
TX3
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
16.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
29.05.2020
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
29.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
29.05.2020
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
16.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
29.05.2020
Registratúrna značka:
AG2 5
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
13.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Anotácia dokumentu:
«1234»