Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 5

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
13.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
27.09.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
13.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
27.09.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí stavebného konania
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
12.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
26.09.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
12.09.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
26.09.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Oznámenie miesta uloženia písomnosti
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
13.07.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
11.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Informácia o podmienkach práva voliť
Anotácia dokumentu:
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
«1»