Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 2

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené od:
19.01.2021
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené do:
18.02.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Popradská - úprava VN vedenia smer UNLP
Anotácia dokumentu:
Popradská - úprava VN vedenia smer UNLP
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené od:
16.12.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ (OVM)
Zverejnené do:
29.01.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
«1»