Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 7

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
05.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
22.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku
Anotácia dokumentu:
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Pozemok pod garážovým boxom – 17 m2, Tri hôrky, Košice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
05.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
22.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer prevodu hnuteľ. majetku formou obchod. súťaž
Anotácia dokumentu:
Zámer prevodu hnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže – motorové vozidlo ŠKODA SUPERB 1,4 TSI Comfort
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
05.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
22.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku
Anotácia dokumentu:
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Pozemok pod garážovým boxom – 18 m2, Idanská ul., Košice
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
04.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
24.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Záverečný účet za rok 2019 - návrh
Anotácia dokumentu:
Záverečný účet za rok 2019 - návrh
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
03.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
23.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN - Trhový poriadok trhoviska na Luníku II
Anotácia dokumentu:
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Západ č. 1/2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Luníku II
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
03.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
23.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Návrh VZN o poskytovaní dotácií mestkou časťou
Anotácia dokumentu:
Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice-Západ č.1/2019 o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice-Západ
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
26.05.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
10.06.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Obchodná verejná súťaž
Anotácia dokumentu:
Prenájom nebytových priestorov na Triede SNP 24, Košice o rozlohe 10,03 m2 a 27,48 m2
«1»