Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 1

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
07.06.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
24.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zrušenie VZN č. 1/2009
Anotácia dokumentu:
Návrh na zrušenie VZN č. 1/2009 na pripomienkovanie
«1»