Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 2

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
29.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
14.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pozvánka na rokovanie MZ
Anotácia dokumentu:
Rokovanie miestneho zastupiteľstva sa uskutoční dňa 13.08.2020 o 15 hod. v zasadačke č. 205, v budove miestneho úradu, Trieda SNP 39, Košice.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené od:
22.07.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Košice - Západ
Zverejnené do:
21.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o dražbe
Anotácia dokumentu:
Predmetom dražby je byt č. 23 na 7. poschodí bytového domu na ulici Ružová, v Košiciach. Dátum a čas konania dražby 21.08.2020 o 9:30.
«1»