Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 2

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Čifáre
Zverejnené od:
09.07.2019
Registratúrna značka:
AS 15
Autor dokumentov:
Obec Čifáre
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
2019/E707/S150
Názov dokumentu:
Zmluva o dielo č.2019200601
Anotácia dokumentu:
Zmluva o dielo č.2019200601
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Čifáre
Zverejnené od:
09.07.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Telince
Zverejnené do:
23.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
2019/E709/S51
Názov dokumentu:
Návrh na vydanie územného rozhodnutia-vodozádržné
Anotácia dokumentu:
Návrh na vydanie územného rozhodnutia -vodozádržné opatrenia
«1»