Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 2

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Slanec
Zverejnené od:
13.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Slanec
Zverejnené do:
27.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
2/2019-HM
Názov dokumentu:
Predaj motorového vozidla
Anotácia dokumentu:
Obec Slanec ponúka na predaj hnuteľnú vec - osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fabia AC KOMBI
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Slanec
Zverejnené od:
23.08.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Slanec
Zverejnené do:
21.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania kameňa
Anotácia dokumentu:
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa v dobývacom priestore Slanec - zaslanie oznámenia o zmene a upovedomenie o začatí konania.
«1»