Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 4

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žilina
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žilina
Zverejnené do:
21.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZA-OOP5-2023/072506-001
Názov dokumentu:
CUET-00090/2023/OUZA
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žilina
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žilina
Zverejnené do:
21.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZA-OOP4-2023/001501-043
Názov dokumentu:
CUET-00089/2023/OUZA
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žilina
Zverejnené od:
05.12.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žilina
Zverejnené do:
19.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZA-OOP4-2023/062107-009
Názov dokumentu:
CUET-00088/2023/OUZA
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žilina
Zverejnené od:
30.11.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žilina
Zverejnené do:
14.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZA-OOP4-2023/050095-011
Názov dokumentu:
CUET-00087/2023/OUZA
Anotácia dokumentu:
«1»