Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 5

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žilina
Zverejnené od:
07.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žilina
Zverejnené do:
21.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZA-OOP4-2022/043899-006
Názov dokumentu:
CUET-00059/2022/OUZA
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žilina
Zverejnené od:
07.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žilina
Zverejnené do:
21.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZA-OOP4-2022/038519-007
Názov dokumentu:
CUET-00060/2022/OUZA
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žilina
Zverejnené od:
06.12.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žilina
Zverejnené do:
20.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZA-OOP4-2022/038520-006
Názov dokumentu:
CUET-00058/2022/OUZA
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žilina
Zverejnené od:
25.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žilina
Zverejnené do:
09.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZA-OOP4-2022/002886-019
Názov dokumentu:
CUET-00057/2022/OUZA
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Krásno-východ.
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žilina
Zverejnené od:
25.11.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žilina
Zverejnené do:
09.12.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZA-OOP4-2022/002885-015
Názov dokumentu:
CUET-00056/2022/OUZA
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Krásno-stred.
«1»