Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 3

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žilina
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žilina
Zverejnené do:
20.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZA-OOP4-2022/028397-005
Názov dokumentu:
CUET-00036/2022/OUZA
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Krásno - západ k.ú. Ochodnica ( Vlčková ).
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žilina
Zverejnené od:
01.07.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žilina
Zverejnené do:
15.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00035/2022/OUZA
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žilina
Zverejnené od:
27.06.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žilina
Zverejnené do:
11.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZA-OOP5-2022/023474-010
Názov dokumentu:
CUET-00034/2022/OUZA
Anotácia dokumentu:
«1»