Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 4

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené od:
12.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené do:
26.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZH-OSZP-2022/010999-002
Názov dokumentu:
CUET-00039/2022/OUZH
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené od:
12.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené do:
26.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZH-OSZP-2022/005657-061
Názov dokumentu:
CUET-00040/2022/OUZH
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené od:
12.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené do:
21.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZH-OSZP-2022/010998-002
Názov dokumentu:
CUET-00038/2022/OUZH
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené od:
03.08.2022
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené do:
17.08.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZH-OSZP-2022/007778-010
Názov dokumentu:
CUET-00037/2022/OUZH
Anotácia dokumentu:
«1»