Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 5

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené od:
26.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené do:
09.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00008/2023/OUZH
Anotácia dokumentu:
OU-ZH-PLO1-2023/000085 Oznámenie platnosti ZUNP v obvode projektu pozemkových úprav v k. ú. Bartošova Lehôtka
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené od:
19.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené do:
02.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZH-OSZP-2023/002004-003
Názov dokumentu:
CUET-00006/2023/OUZH
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené od:
18.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené do:
01.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00005/2023/OUZH
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené od:
17.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené do:
06.02.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
OU-ZH-OSZP-2023/001610-002
Názov dokumentu:
CUET-00002/2023/OUZH
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené od:
17.01.2023
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Zverejnené do:
31.01.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
CUET-00003/2023/OUZH
Anotácia dokumentu:
OU-ZH-PLO1-2023/000939 Oznam o plánovanom konaní pozemkových úprav v k. ú. Jalná
«1»