Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 29

Published on official board:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published from:
10.05.2022
Registry symbol:
TB 10
Documents author:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published to:
Registry case:
TSK/2022/05812
Name of official document:
Petícia občanov za dopravné obmedzenie (mimo dopravnej obsluhy) na moste č. M601/1866-001, cesta č. 1866, vstup do obce Drietoma – časť Brúsne pre vozidlá nad 7,5 tony celkovej hmotnosti
Document abstract:
Pod petíciou podpísaní občania žiadajú o riešenie zlého technického stavu mostného telesa č. M601 na ceste č. 1866 pred vstupom do obce Drietoma – časť Brúsne a obmedzenie nákladnej dopravy mimo vozidiel dopravnej obsluhy v rozsahu do 7,5 tony až do realizácie opravy mosta.
Published on official board:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published from:
22.12.2021
Registry symbol:
TB 10
Documents author:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published to:
Registry case:
TSK/2021/08488
Name of official document:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2021/2
Document abstract:
Petícia občanov za obsadenie obvodu všeobecnej ambulantnej starostlivosti o deti a dorast v meste Brezová pod Bradlom
Published on official board:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published from:
10.09.2021
Registry symbol:
TB 10
Documents author:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published to:
Registry case:
TSK/2021/06974
Name of official document:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2021/1
Document abstract:
Petícia občianky mesta Považská Bystrica, mestská časť Milochov, - Upresnenie požiadaviek petičného výboru pri uskutočňovaní stavby ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., - I. etapa“ v Hornom Milochove k Petícii za opatrenia pri uskutočnení stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., - I. etapa“ v Hornom Milochove zo dňa 08.12.2017.
Published on official board:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published from:
03.11.2020
Registry symbol:
TB 10
Documents author:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published to:
Registry case:
TSK/2020/08346
Name of official document:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2020/2
Document abstract:
Petícia občanov mesta Prievidza bývajúcich na Ulici K. Kuzmányho v Prievidzi, ktorí žiadajú, aby kaviareň na Ulici energetikov v Prievidzi mala len dennú prevádzku a aby sa vo večerných hodinách nekonali žiadne svadby ani iné akcie.
Published on official board:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published from:
03.03.2020
Registry symbol:
TB 10
Documents author:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published to:
Registry case:
TSK/2020/04426
Name of official document:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2020/1
Document abstract:
Petícia za obnovenie vlakového spojenia Prievidza – Nitrianske Pravno
Published on official board:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published from:
24.10.2019
Registry symbol:
TB 10
Documents author:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published to:
Registry case:
TSK/2019/08040
Name of official document:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2019/4
Document abstract:
Petícia za zmenu cestovného poriadku.
Published on official board:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published from:
16.08.2019
Registry symbol:
TB 10
Documents author:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published to:
Registry case:
TSK/2019/06779
Name of official document:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2019/3
Document abstract:
Petícia za opravu krajníc cesty II. triedy 507 v časti nad priepustom rigolu potoka a tým zrealizovanie bezpečného prechodu k zastávke autobusu a rodinným domom v časti obce Dulov - Nová Ves.
Published on official board:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published from:
23.07.2019
Registry symbol:
TB 10
Documents author:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published to:
Registry case:
TSK/2019/06084
Name of official document:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2019/2
Document abstract:
Petícia za opravu cesty III/507026 (m. č. Ľuborča - m. č. Tr. Závada), rozšírenie mosta.
Published on official board:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published from:
05.06.2019
Registry symbol:
TB 10
Documents author:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published to:
Registry case:
TSK/2019/05655
Name of official document:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2019/1
Document abstract:
Petícia Za obnovenie zastávky vlaku č. 5430 v obci Dolné Naštice a posilnenie spojenia na trase Chynorany – Trenčín a späť.
Published on official board:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published from:
05.06.2019
Registry symbol:
TB 10
Documents author:
Trenčiansky samosprávny kraj
Published to:
Registry case:
TSK/2019/02911
Name of official document:
Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2018/8
Document abstract:
Petícia primárov NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach týkajúca sa nového Nemocničného informačného systému firmy Stapro.
«123»