Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 66

Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
31.12.2023
Registry case:
Name of official document:
Zmluva o poskytnutí FP - CZ Evanj. cirkvi SNV
Document abstract:
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: Evanjelickej materskej školy, Štefánikovo námestie 21, 052 01 Spišská Nová Ves
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
31.12.2023
Registry case:
Name of official document:
Zmluva o poskytnutí FP - BRANTIA, s.r.o.
Document abstract:
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: Súkromná materská škola Brantia, Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská Nová Ves
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
31.12.2023
Registry case:
Name of official document:
Zmluva o poskytnutí FP - ALŽBETKA, n. o.
Document abstract:
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: Súkromná materská škola ALŽBETKA, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
31.12.2023
Registry case:
Name of official document:
Zmluva o poskytnutí FP - SLNIEČKO Spiš, s.r.o.
Document abstract:
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: Súkromná materská škola SLNIEČKO, Topoľová 2134/19, 052 01 Spišská Nová Ves
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
31.12.2023
Registry case:
Name of official document:
Zmluva o poskytnutí FP - SKCH SNV
Document abstract:
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: a) Špeciálna materská škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves, b) Školský klub detí ako súčasť Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves, c) Centrum voľného času ako súčasť Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves, d) Výdajná školská jedáleň Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, 052 01 Spišská Nová Ves.
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
15.02.2023
Registry case:
Name of official document:
verejná vyhláška
Document abstract:
Lipták Roman
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
15.02.2023
Registry case:
Name of official document:
verejná vyhláška
Document abstract:
Horváth Emil
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
15.02.2023
Registry case:
Name of official document:
verejná vyhláška
Document abstract:
Lisoňová Anna
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
31.01.2023
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
15.02.2023
Registry case:
Name of official document:
verejná vyhláška
Document abstract:
Čač Branislav
Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published from:
30.01.2023
Registry symbol:
VN
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Published to:
13.02.2023
Registry case:
2441
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Verejná vyhláška R. Kroščen (1985)