Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 3

Published on official board:
Mestská časť Košice - Západ
Published from:
11.10.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice - Západ
Published to:
25.10.2018
Registry case:
Name of official document:
Rozhodnutie o zmene podmienok stavebného povolenia
Document abstract:
OS GROT IV - Vylúčenie komunikácie MO 07 - vetvy A jej časti B z rozsahu stavby
Published on official board:
Mestská časť Košice - Západ
Published from:
02.10.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice - Západ
Published to:
17.10.2018
Registry case:
Name of official document:
Verejná vyhláška
Document abstract:
Oznámenie miesta uloženia písomnosti
Published on official board:
Mestská časť Košice - Západ
Published from:
13.07.2018
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice - Západ
Published to:
11.11.2018
Registry case:
Name of official document:
Informácia o podmienkach práva voliť
Document abstract:
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
«1»