Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 7

Published on official board:
Mestská časť Košice - Západ
Published from:
05.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice - Západ
Published to:
22.06.2020
Registry case:
Name of official document:
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku
Document abstract:
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Pozemok pod garážovým boxom – 17 m2, Tri hôrky, Košice
Published on official board:
Mestská časť Košice - Západ
Published from:
05.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice - Západ
Published to:
22.06.2020
Registry case:
Name of official document:
Zámer prevodu hnuteľ. majetku formou obchod. súťaž
Document abstract:
Zámer prevodu hnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže – motorové vozidlo ŠKODA SUPERB 1,4 TSI Comfort
Published on official board:
Mestská časť Košice - Západ
Published from:
05.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice - Západ
Published to:
22.06.2020
Registry case:
Name of official document:
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku
Document abstract:
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Pozemok pod garážovým boxom – 18 m2, Idanská ul., Košice
Published on official board:
Mestská časť Košice - Západ
Published from:
04.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice - Západ
Published to:
24.06.2020
Registry case:
Name of official document:
Záverečný účet za rok 2019 - návrh
Document abstract:
Záverečný účet za rok 2019 - návrh
Published on official board:
Mestská časť Košice - Západ
Published from:
03.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice - Západ
Published to:
23.06.2020
Registry case:
Name of official document:
Návrh VZN - Trhový poriadok trhoviska na Luníku II
Document abstract:
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Západ č. 1/2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Luníku II
Published on official board:
Mestská časť Košice - Západ
Published from:
03.06.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice - Západ
Published to:
23.06.2020
Registry case:
Name of official document:
Návrh VZN o poskytovaní dotácií mestkou časťou
Document abstract:
Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice-Západ č.1/2019 o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice-Západ
Published on official board:
Mestská časť Košice - Západ
Published from:
26.05.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice - Západ
Published to:
10.06.2020
Registry case:
Name of official document:
Obchodná verejná súťaž
Document abstract:
Prenájom nebytových priestorov na Triede SNP 24, Košice o rozlohe 10,03 m2 a 27,48 m2
«1»