Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 4

Published on official board:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Published from:
06.07.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Published to:
24.07.2022
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o uložení zásielky
Document abstract:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce upozorňuje, že dňa 06.07.2022 bolo doručené oznámenie o uložení zásielky na pošte Košice 13, Americká trieda 21, Košice pre: MVDr. Ladislav Perduk Ivan Kopko
Published on official board:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Published from:
23.03.2022
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov
Document abstract:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov od 23.3.2022 od 12.00 do odvolania
Published on official board:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Published from:
25.11.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Stavebné povolenie
Document abstract:
Obnova bytového domu na Helsinskej ul. č.8
Published on official board:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Published from:
02.08.2021
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Stavebné povolenie
Document abstract:
„Stavebná úprava bytu č. 12 v panelovom dome na ulici Budapeštianska 26, Košice“
«1»