Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 2

Published on official board:
Obec Slanec
Published from:
13.09.2019
Registry symbol:
Documents author:
Obec Slanec
Published to:
27.09.2019
Registry case:
2/2019-HM
Name of official document:
Predaj motorového vozidla
Document abstract:
Obec Slanec ponúka na predaj hnuteľnú vec - osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fabia AC KOMBI
Published on official board:
Obec Slanec
Published from:
23.08.2019
Registry symbol:
Documents author:
Obec Slanec
Published to:
21.09.2019
Registry case:
Name of official document:
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania kameňa
Document abstract:
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa v dobývacom priestore Slanec - zaslanie oznámenia o zmene a upovedomenie o začatí konania.
«1»