Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 2

Published on official board:
Obec Slanec
Published from:
29.05.2020
Registry symbol:
Documents author:
Obec Slanec
Published to:
12.06.2020
Registry case:
Name of official document:
Záverečný účet obce Slanec za rok 2019
Document abstract:
Záverečný účet obce Slanec a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
Published on official board:
Obec Slanec
Published from:
29.05.2020
Registry symbol:
Documents author:
Obec Slanec
Published to:
12.06.2020
Registry case:
Name of official document:
VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska
Document abstract:
Obecné zastupiteľstvo Obce Slanec v súlade s ust. § 6 a ust. § 11 ods. 4 písm. g/ s použitím ust. § 4 ods. 3/ písm. f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve s použitím ust. § 18 ods. 2
«1»