Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 16

Published on official board:
Okresný úrad Topoľčany
Published from:
07.12.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Topoľčany
Published to:
21.12.2022
Registry case:
Name of official document:
CUET-00073/2022/OUTO
Document abstract:
Published on official board:
Okresný úrad Topoľčany
Published from:
07.12.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Topoľčany
Published to:
14.12.2022
Registry case:
Name of official document:
CUET-00074/2022/OUTO
Document abstract:
Oznámenie o výrube drevín a krovia na tokoch
Published on official board:
Okresný úrad Topoľčany
Published from:
07.12.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Topoľčany
Published to:
14.12.2022
Registry case:
Name of official document:
CUET-00075/2022/OUTO
Document abstract:
Oznámenie o výrube drevín a krovia na tokoch
Published on official board:
Okresný úrad Topoľčany
Published from:
30.11.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Topoľčany
Published to:
15.12.2022
Registry case:
Name of official document:
CUET-00072/2022/OUTO
Document abstract:
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania – obec Norovce
Published on official board:
Okresný úrad Topoľčany
Published from:
29.11.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Topoľčany
Published to:
13.12.2022
Registry case:
Name of official document:
CUET-00068/2022/OUTO
Document abstract:
Published on official board:
Okresný úrad Topoľčany
Published from:
29.11.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Topoľčany
Published to:
13.12.2022
Registry case:
Name of official document:
CUET-00069/2022/OUTO
Document abstract:
Published on official board:
Okresný úrad Topoľčany
Published from:
25.11.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Topoľčany
Published to:
09.12.2022
Registry case:
Name of official document:
CUET-00067/2022/OUTO
Document abstract:
Published on official board:
Okresný úrad Topoľčany
Published from:
11.11.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Topoľčany
Published to:
31.12.2024
Registry case:
Name of official document:
CUET-00064/2022/OUTO
Document abstract:
Povolenie na zriadenie vodnej stavby - SO – 04 Odlucovac ropnych latok ako sucast stavby Zber a spracovanie starych vozidiel – oznamenie o zverejneni ziadosti
Published on official board:
Okresný úrad Topoľčany
Published from:
02.08.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Topoľčany
Published to:
31.07.2024
Registry case:
Name of official document:
CUET-00034/2022/OUTO
Document abstract:
Oznámenie o zverejnení žiadosti - SO 64 Čerpacia stanica požiarnej vody a požiarny vodovod
Published on official board:
Okresný úrad Topoľčany
Published from:
23.06.2022
Registry symbol:
Documents author:
Okresný úrad Topoľčany
Published to:
22.06.2023
Registry case:
Name of official document:
CUET-00023/2022/OUTO
Document abstract:
RÚSES pozitíva a negatíva
«12»