Searching Central official electronic board

Provide a name of institution publishing documents

Provide an author name of published documents

Provide a start date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Provide a end date of publishing documents (Date format: dd.mm.yyyy)
Institution locality
Institution category
Provide a registry symbol of the published document
Provide a registry case of the published document
Provide a name of the published document
Provide an expression to be searched in documents anotations
Provide an expression to be searched in published documents
Provide an expression to be searched in an addressee of the appeals
Choose alternative publication type
Choose document type

Number of found documents: 1

Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Published from:
09.03.2020
Registry symbol:
Documents author:
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Published to:
Registry case:
Name of official document:
Rozhodnutie ÚVZ SR - karanténne opatrenia
Document abstract:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
«1»