Published document 8Csp/77/2022 - Oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku č.k. 8Csp/77/2022