Published document Oznámenie o začatí správneho konania vo veci

Published on official board:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Published from:
12.06.2019
Registry symbol:
Documents author:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Published to:
27.06.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci
Document abstract:
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf) Žiadateľ: Veg life SK, s.r.o., Mickiewiczova 18, 811 07 Bratislava Prevádzka: kuchyňa vo ,,Viena Gate'., Kopčianska 8A, 851 01 Bratislava Vyvesené: 12.06.2019 - 27.06.2019
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value
Attachment name:
VegLifeSK.pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 929.49 kB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.