Published document 21Csp/70/2022 - 36, Oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku sp. zn. 21Csp/70/2022 Inkasáreň s.r.o. c/a František Bojtoš, nar. 1963 - podpísané pečaťou