Published document Výzva na predkladanie ponúk pre CVČ Orgovánová 5, Košice

Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
14.02.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
12.03.2020
Registry case:
Name of official document:
Výzva na predkladanie ponúk pre CVČ Orgovánová 5, Košice
Document abstract:
Nepravidelná autobusová preprava Dňa 11.02.2020 bola vyhlásená zákazka „Nepravidelná autobusová preprava“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 18.02.2020 do 09:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value

Document does not contain attachments