Published document Obnova bytového domu, Rastislavova 52, 54 a 56 v Košiciach

Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
13.08.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
12.09.2019
Registry case:
Name of official document:
Obnova bytového domu, Rastislavova 52, 54 a 56 v Košiciach
Document abstract:
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value
Attachment name:
rastislavova_52_56_sp.pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 250.75 kB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.