Published document Obchodná verejná súťaž – Dom služieb

Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves
Published from:
25.02.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves
Published to:
25.08.2020
Registry case:
Name of official document:
Obchodná verejná súťaž – Dom služieb
Document type:
Iný elektronický dokument
Document abstract:
Mesto Spišská Nová Ves, vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy na umiestnenie a realizáciu investície na nehnuteľnostiach mesta Spišská Nová Ves nachádzajúcich sa v k. ú. Spišská Nová Ves, a to: • stavby súpis. č. 2987, • pozemkov KN-C 2156/1 (zast. pl.) o výmere 2610 m2, KN-C 2156/3 (zast. pl.) s výmerou 166 m2, KN-C 2156/4 (zast. pl.) o výmere 114 m2, KN-C 2160/3 (zast. pl.) s výmerou 22 m2, KN-C 2157/4 (zast. pl.) s výmerou 530 m2 a KN-C 2157/5 (zast. pl.) s výmerou 100 m2.
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value
Alternative publication type:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Date of alternative publication start:
25.02.2020
Date of alternative publication end:
25.08.2020
Attachment name:
OVS_Dom_sluzieb.pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 483.96 kB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.