Published document ZÁMER PRENÁJMU MAJETKU OBCE - Bankomat SLSP