Published document 8Csp/67/2022 - Oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku č.k. 8Csp/67/2022