Published document Počet obyvateľov mesta ku dňu vyhlásenia volieb