Published document Obnova bytového domu na ul.Československých parašutistov 13,15,17,19 na pozemku parc.č. 12200/6, 12200/7, 12200/8 a 12200/9 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave

Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Published from:
03.12.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Published to:
01.01.2020
Registry case:
Name of official document:
Obnova bytového domu na ul.Československých parašutistov 13,15,17,19 na pozemku parc.č. 12200/6, 12200/7, 12200/8 a 12200/9 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave
Document abstract:
2019-12-03
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value
Attachment name:
12171.pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 6.71 MB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.