Published document Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

Published on official board:
Mesto Spišská Nová Ves
Published from:
25.02.2020
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Spišská Nová Ves
Published to:
30.04.2021
Registry case:
Name of official document:
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019
Document type:
Iný elektronický dokument
Document abstract:
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 v zmysle zákona 448/2008 Z.z. § 72 ods. 20 b) : nocľaháreň, zariadenie pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, jedáleň, opatrovateľská služby
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value
Alternative publication type:
Webové sídlo
Date of alternative publication start:
25.02.2020
Date of alternative publication end:
30.04.2021
Attachment name:
EON 2019 zverejnenie ZPS.pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 194.45 kB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.
Attachment name:
EON 2019 OS_JED-1.pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 190.23 kB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.
Attachment name:
PRIEMERNÉ BEŽNÉ VÝDAVKY A PRIEMERNÉ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ (2).pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 173.73 kB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.
Attachment name:
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 - Nocľaháreň.pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 190.59 kB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.