Published document Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení