Published document Zámer - Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte Trojičné námestie 3