Published document ZÁMER PREVODU VLASTNÍCTVA MAJETKU OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA - Ružová ulica