Published document Upozornenie na listovú zásielku

Published on official board:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Published from:
14.08.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Published to:
09.09.2019
Registry case:
Name of official document:
Upozornenie na listovú zásielku
Document abstract:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým   pobytom  mestská  časť  Bratislava–Dúbravka: Anton Svrček – šek že mu  bola doručená písomnosť a zároveň ho vyzýva  osobne si prevziať listovú zásielku, na hospodárskej správe Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava–Dúbravka, Žatevná č. 2 v úradných hodinách v lehote od 13.08. 2019  do 09.09. 2019.Upo
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value

Document does not contain attachments