Published document Významná obnova bytového domu Jesenského 2 - Masarykova 1, Košice

Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
14.08.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
13.09.2019
Registry case:
Name of official document:
Významná obnova bytového domu Jesenského 2 - Masarykova 1, Košice
Document abstract:
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania.
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value
Attachment name:
19_17500_jesenskeho_2_masarykova_1.pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 315.43 kB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.