Published document 22Csp/43/2022 - Oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku č.22Csp/43/2022