Published document Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Lidické námestie 18, Košice

Published on official board:
Mesto Košice
Published from:
13.08.2019
Registry symbol:
Documents author:
Mesto Košice
Published to:
12.09.2019
Registry case:
Name of official document:
Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Lidické námestie 18, Košice
Document abstract:
Predmet zákazky: „Nákup potravín pre školskú jedáleň –Zelenina, ovocie, zemiaky“ Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 16.08.2019 do 15:00 hod. Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/lidickenam/nastenka
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value

Document does not contain attachments