Published document Mesto Trnava - 24723/2020

Published on official board:
Mesto Trnava
Published from:
30.06.2020
Registry symbol:
TS1
Documents author:
Mesto Trnava
Published to:
31.12.2050
Registry case:
OSaŽP/35217-24723/2020/Ivá
Name of official document:
Mesto Trnava - 24723/2020
Document abstract:
Mesto Trnava zverejňuje stavebné povolenie na stavbu - Urbanistický súbor Zátvor II. - Občianska vybavenosť - Piešťanská cesta - SO 02 Objekt občianskej vybavenosti B - M - parc. č. 5292/310, 5292/468, 5292/341, 5292/107 - Ulica Východná, Trnava. Podrobnosti v texte rozhodnutia.
Checksum
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment. A canonicalization of the XML document must be done before checksum calculation.
Canonicalization
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Type
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Value
Attachment name:
24723-2020-Z.pdf
Type and size:
file icon: application/pdf 7.08 MB
Checksum is calculated using SHA512 and can be used to verify a downloaded attachment.