Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 13

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
KPÚTN-2019/16520-2/53954
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
28.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
KPÚTN-2019/16515-2/53923
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
28.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
PUSR-2019/9770-10/52815/JAN
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
28.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
KPUNR-2019/16742-3/55064/NIK
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
28.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
KPUNR-2019/16739-3/55030/NIK
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
28.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
KPUNR-2019/14268-5/54037/NIK
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
28.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
KPUNR-2019/16809-3/55346/NIK
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
29.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
KPUNR-2019/16671-3/54648/GRO
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
28.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
KPÚTN-2019/15799-2/50593
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
28.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
15.07.2019
Registratúrna značka:
KPUTN-2019/14148-4/54641
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
29.07.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
«12»