Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 15

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
24.05.2019
Registratúrna značka:
PUSR-2019/3543-19/39317/VRC
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
07.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
23.05.2019
Registratúrna značka:
PUSR-2019/9770-5/37008/JAN
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
06.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
22.05.2019
Registratúrna značka:
KPÚTN-2019/11338-3/38585
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
05.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
22.05.2019
Registratúrna značka:
KPÚTN-2019/11097-4/38729
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
05.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
22.05.2019
Registratúrna značka:
KPÚTN-2019/9304-4/38831
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
05.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
22.05.2019
Registratúrna značka:
KPÚTN-2019/9302-3/38929
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
05.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
21.05.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
05.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
KPUTN-2019/12682-3/37382
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
21.05.2019
Registratúrna značka:
KPUTT-2019/12907-2/38133/Tur
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
05.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
21.05.2019
Registratúrna značka:
KPUTN-2019/9061-11/37407
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
04.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
20.05.2019
Registratúrna značka:
PUSR-2019/8192-9/36476/KIR
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
03.06.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
«12»