Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 10

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
15.10.2019
Registratúrna značka:
KPÚTN-2019/22685-2/83141
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
30.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
14.10.2019
Registratúrna značka:
KPUTT-2019/22524-2/82469/Sl
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
29.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
11.10.2019
Registratúrna značka:
KPUTN-2019/19935-3/81064
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
28.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
07.10.2019
Registratúrna značka:
KPÚTN-2019/22025-2/79968
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
21.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
07.10.2019
Registratúrna značka:
KPUTT-2019/19339-3/80053/KSI
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
22.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
07.10.2019
Registratúrna značka:
KPÚTN-2019/22005-2/79895
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
21.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
03.10.2019
Registratúrna značka:
KPUTN-2019/18646-7/79040
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
17.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
01.10.2019
Registratúrna značka:
KPUTT-2019/18937-6/78066/Sl
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
16.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
01.10.2019
Registratúrna značka:
PUSR-2019/19423-2/67162/SAB
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
15.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
01.10.2019
Registratúrna značka:
KPÚTN-2019/20235-3/78183
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
15.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
«1»