Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 15

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
09.07.2020
Registratúrna značka:
KPUTT-2020/13783-3/52704/Grz
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
24.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
KPUTT-2020/11149-4/52594/Grz
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
23.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
08.07.2020
Registratúrna značka:
PUSR-2020/13229-2/50063/Kal
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
22.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
06.07.2020
Registratúrna značka:
KPUZA-2020/8906-11/45226/KOP
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Žilina
Zverejnené do:
21.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
06.07.2020
Registratúrna značka:
KPUZA-2020/8906-11/45226/FUR
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Žilina
Zverejnené do:
21.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
06.07.2020
Registratúrna značka:
KPUZA-2020/8906-11/45226/FUR
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Žilina
Zverejnené do:
21.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
06.07.2020
Registratúrna značka:
KPUTT-2020/12549-2/51109/Sl
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
20.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
02.07.2020
Registratúrna značka:
KPUTN-2020/10720-3/50384
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
18.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
02.07.2020
Registratúrna značka:
KPUZA-2020/8685-7/49523/FUR
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Žilina
Zverejnené do:
17.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
01.07.2020
Registratúrna značka:
KPUTN-2020/13231-2/50040/NIP
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
15.07.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
«12»