Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 14

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
21.08.2019
Registratúrna značka:
PUSR-2019/3620-14/66045/KIR
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
05.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
20.08.2019
Registratúrna značka:
KPUNR-2019/19150-3/65860/GRO
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
03.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
14.08.2019
Registratúrna značka:
PUSR-2019/9658-14/61900/KIR
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
30.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
14.08.2019
Registratúrna značka:
PUSR-2019/8192-16/61731/KIR
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
30.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
14.08.2019
Registratúrna značka:
PUSR-2019/13268-5/64655/SAB
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
28.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o zápise r.k. kostola sv. Cyrila a Metod
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
13.08.2019
Registratúrna značka:
KPUBA-2019/18795-2/64233/FAL
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Zverejnené do:
28.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
13.08.2019
Registratúrna značka:
KPUNR-2019/16809-5/64014/NIK
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
28.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
12.08.2019
Registratúrna značka:
KPUNR-2019/16742-5/63674/NIK
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
27.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
12.08.2019
Registratúrna značka:
KPUNR-2019/16739-5/63665/NIK
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
27.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
09.08.2019
Registratúrna značka:
KPUTN-2019/14008-3/59269
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
23.08.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
«12»