Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 13

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
KPUZA-2022/5177-10/53998 /OPO
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Žilina
Zverejnené do:
21.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rajecká Lesná – Zbýňov
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
06.07.2022
Registratúrna značka:
KPUZA-2022/4986-5/52386/OPO
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Žilina
Zverejnené do:
21.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Malý Čepčín - kanalizácia
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
04.07.2022
Registratúrna značka:
Brezno, Dom meštiansky, budova Hotela Ďumbier, Nám
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
19.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Banská Bystrica, Kostol ev. a. v. s areálom
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
04.07.2022
Registratúrna značka:
KPUNR-2022/14103-3/54175/PAT
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
19.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Levice, líniová stavba „Optika ES Levice – Nemocni
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
01.07.2022
Registratúrna značka:
KPUNR-2022/14136-3/54374/NIK
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
15.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Báb -Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald´s R1
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
30.06.2022
Registratúrna značka:
KPUTT-2022/12405-5/55032/Hor,Sl
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
15.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Pata rozšírenie ČOV
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
29.06.2022
Registratúrna značka:
KPUNR-2022/13878-3/53105/GRO
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
13.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Kuzmice - oznámenie o začatí správneho konania
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
24.06.2022
Registratúrna značka:
KPUBA-2022/13753-2/52669/BAL
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Zverejnené do:
09.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bratislava, Tolstého 4
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
24.06.2022
Registratúrna značka:
KPUNR-2022/11708-5/53351/NIK
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
08.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Malý Cetín, archeologický výskum
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
23.06.2022
Registratúrna značka:
PUSR-2022/13295-2/50545/KIR
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
08.07.2022
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Banská Hodurša
Anotácia dokumentu:
«12»