Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 15

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
06.12.2019
Registratúrna značka:
KPUNR-2019/26122-3/100067/NIK
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
21.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
06.12.2019
Registratúrna značka:
KPUTN-2019/16852-6/100583/NIP
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
20.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
06.12.2019
Registratúrna značka:
KPUNR-2019/26139-3/100183/GRO
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
20.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
05.12.2019
Registratúrna značka:
KPUTT-2019/23587-5/98906 /KSI,GRZ
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
20.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
05.12.2019
Registratúrna značka:
KPUTT-2019/22524-5/93730/Sl
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
20.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
05.12.2019
Registratúrna značka:
KPUBB-2019/22264-4/96991/ĽUP/REJ
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Zverejnené do:
20.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
05.12.2019
Registratúrna značka:
KPUTN-2019/24179-3/100143/NIP
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
19.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
04.12.2019
Registratúrna značka:
KPUNR-2019/25913-3/99315/NIK
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
19.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
02.12.2019
Registratúrna značka:
KPUTT-2019/25787-2/98543/KSI,GRZ
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
18.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
29.11.2019
Registratúrna značka:
KPUPO-2019/25658-2/98032/MX
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Prešov
Zverejnené do:
14.12.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
«12»