Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 11

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
08.12.2023
Registratúrna značka:
KPUTT-2023/21473-4/98642/Grz
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
23.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Hlohovec a Koplotovce
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
KPUTN-2023/22507-2/95769/BEC
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
21.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Ladce, líniová stavba
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
07.12.2023
Registratúrna značka:
PUSR-2023/18611-6/97157/KIR
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
22.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bytča, m. č. Hliník nad Váhom, cintorín židovský
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
01.12.2023
Registratúrna značka:
KPUTT-2023/19592-5/97061/Grz
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
18.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Trnava, Dopravné prepojenie I/61, II/504
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
01.12.2023
Registratúrna značka:
KPUTN-2023/14698-6/96779 /Osw
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
16.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bojnice, bažantnica
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
30.11.2023
Registratúrna značka:
KPUTN-2023/22467-2/95504/Osw
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
15.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bojnice, Náučno-zábavný park
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
30.11.2023
Registratúrna značka:
KPUTN-2023/18076-4/95857/Osw
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
15.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bojnice, Bažantnica
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
30.11.2023
Registratúrna značka:
KPUTN-2023/14698-6/96779 /Osw
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bojnice, bažantnica
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
29.11.2023
Registratúrna značka:
PUSR-2023/19628-5/95782/JEN
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
14.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Snina, cintorín vojnový
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
28.11.2023
Registratúrna značka:
PUSR-2023/21940-2/92873/KIR
Autor dokumentov:
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené do:
13.12.2023
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Štiavnické Bane
Anotácia dokumentu:
«12»