Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Zadajte názov orgánu verejnej moci, adresu alebo IČO

Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Vyberte alebo zadajte dátum v tvare deň.mesiac.rok
Lokalita
Kategória
Zadajte registratúrnu značku
Zadajte číslo registratúrneho záznamu
Zadajte názov úradného dokumentu
Zadajte výraz pre vyhľadávanie v anotácií dokumentu
Zadajte výrazy pre fulltextové vyhľadávanie v zverejnených dokumentoch
Zadajte slová pre fulltextové vyhľadávanie v adresátoch výziev
Vyberte typ obdobného zverejnenia
Vyberte typ zverejneného dokumentu

Počet nájdených dokumentov: 11

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
07.04.2020
Registratúrna značka:
KPUTN-2020/5327-3/25815
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Zverejnené do:
22.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
07.04.2020
Registratúrna značka:
KPUNR-2020/4877-5/21631/GRO
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
21.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
06.04.2020
Registratúrna značka:
KPUNR-2020/7424-3/24757/NIK
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
21.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
02.04.2020
Registratúrna značka:
KPUTT-2020/7269-2/24084/Grz
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
16.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verjená vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
02.04.2020
Registratúrna značka:
KPUNR-2020/6530-3/20799/NIK
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
15.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
30.03.2020
Registratúrna značka:
KPUTT-2020/7048-2/23165
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
14.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
30.03.2020
Registratúrna značka:
KPUTT-2020/4436-4/23970/GRZ
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Zverejnené do:
14.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
25.03.2020
Registratúrna značka:
KPUZA-2020/26203-7/20336/FUR
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Žilina
Zverejnené do:
09.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
25.03.2020
Registratúrna značka:
KPUNR-2020/6547-3/21021/PAT
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
09.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Zverejnené od:
25.03.2020
Registratúrna značka:
KPUNR-2020/5823-3/18618/PAT
Autor dokumentov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Zverejnené do:
09.04.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Verejná vyhláška
Anotácia dokumentu:
«12»