Zverejnený dokument Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania