Zverejnený dokument Oznámenie o uložení zásielky

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Partizánske
Zverejnené od:
14.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Partizánske
Zverejnené do:
03.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o uložení zásielky
Anotácia dokumentu:
Č. spisu : 15/2020/3713 - 232
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Oznamenie_o_ulozeni_zasielky_232.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 95,5 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.