Zverejnený dokument 26Csp/196/2020 - Verejné vyhlásenie rozsudku