Zverejnený dokument 45Csp/57/2022 - Oznámenie o VVR 9/3 - podpísané pečaťou