Zverejnený dokument Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
07.02.2019
Registratúrna značka:
VA62
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
25.05.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 142,86 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.