Zverejnený dokument Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 COVID-19 - zákaz prevádzok v nedeľu

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Nižné Ružbachy
Zverejnené od:
26.03.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Nižné Ružbachy
Zverejnené do:
30.12.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 COVID-19 - zákaz prevádzok v nedeľu
Anotácia dokumentu:
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 COVID-19 - zákaz prevádzok v nedeľu [https://www.nizneruzbachy.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah94_1.pdf&original=Opatrenie UVZSR č.OLP-2733-2020 COVID-19 -zákaz prevádzok v nedeľu sanitárny deň.pdf]
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Opatrenie UVZSR č.OLP-2733-2020 COVID-19 -zákaz prevádzok v nedeľu sanitárny deň.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 341,69 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.