Zverejnený dokument Odvolanie proti rozhodnutiu mestskej časti Bratislava-Dúbravka číslo č. SU-8740/3066/2018/U-11/Hr zo dňa 19.6.2018 - postúpenie odvolania

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené od:
11.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené do:
09.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Odvolanie proti rozhodnutiu mestskej časti Bratislava-Dúbravka číslo č. SU-8740/3066/2018/U-11/Hr zo dňa 19.6.2018 - postúpenie odvolania
Anotácia dokumentu:
stavba: "Novostavba rodinného dvojdomu" SU-14926/3066/2018/Hr (238 kB) Dátum vyvesenia: 10.10.2018 Dátum zvesenia: 26.10.2018
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota

Dokument neobsahuje žiadnu prílohu