Zverejnený dokument Oznámenie o dražbe

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Malženice
Zverejnené od:
14.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Malženice
Zverejnené do:
16.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o dražbe
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o dražbe
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
1582020.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 892,34 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.