Zverejnený dokument Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Budča
Zverejnené od:
30.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Obec Budča
Zverejnené do:
03.10.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča
Anotácia dokumentu:
Viac informácií v prílohe [https://www.budca.sk/oznamy/volby-do-organov-samospravy-obciinformacie-pre-volica.html]
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
volby do organov samospravy obciinfo pre volica.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 221,09 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.